Vakmanschap in Veiligheid

Veiligheidslieden

Vaklieden zijn mensen die hen vak verstaan, praktijkgericht zijn, een hands-on mentaliteit hebben, de mooiste creaties bouwen in goede onderlinge samenwerking en niet door weer of wind uit het veld te slaan zijn. Daardoor leveren vaklieden een optimale service aan de werkgever en de opdrachtgever. Vertaal vaklieden naar veiligheidskundigen en je krijgt veiligheidslieden met dezelfde praktijkgerichte kijk op zaken, hands-on mentaliteit en service waarmee impact wordt gecreëerd.

Veiligheidslieden bestaat uit een zeer groot en divers netwerk van deskundigen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, milieu en welzijn. Van HVK tot ergocoach, wij kunnen elk vraagstuk aan. Met onze aangesloten Veiligheidslieden dekken wij vrijwel geheel Nederland. Als wij niet beschikbaar zijn, dan helpen wij jou door je met de juiste partij in contact te brengen.

Ben jij op zoek naar geschikte Veiligheidslieden of wil jij je aanmelden als Veiligheidslied?
Neem dan contact met ons op via: info@veiligheidslieden.nl of  06 1398 6028.

Praktisch, hands-on en service

Waarom veiligheidslieden?

Er is behoefte aan veiligheidskundigen die mee denken, weten hoe de praktijk werkt en snel aansluiting bij de opdrachtgever(s), (hoofd-)onderaannemers en inhuur weten aan te sluiten.

Als je een veiligheidskundige inhuurt dan huur je kwaliteit, deskundigheid en praktisch handelen in en dit moet elke keer weer geborgd zijn. Omdat we in de markt zien dat dit niet altijd een gegeven is, kan Veiligheidslieden hierin van betekenis zijn.

Vakgebieden waarbinnen wij werkzaam zijn

  • Grond- en Waterbouw (grondwerk, dijkversterkingen, waterzuiveringen)
  • Energie (windparken, windmolenfundaties, zon, (kolen)centrales)
  • Riolering (UV- en putrenovatie, reiniging, deelreparaties, freeswerk)
  • Services ( industriële reiniging, pomp- en installatiewerk, leidingwerk (CKB), beton, bodemsaneringen, calamiteiten, E & WTB)
  • Waterschappen en drinkwaterbedrijven
  • BioEnergie (slib, energie uit grondstoffen)
  • Rail (railinfrastructuur, onderhoud en projecten, spooraansluitingen)
  • Industrie (reiniging, bouwnijverheid, automatisering)
  • Voedingsmiddelenindustrie
  • MKB en ZHP (bouw en nijverheid, garages en magazijnen)

Arbeidsomstandigheden en onze specialiteiten

Elk werk dat moet gebeuren vindt plaats binnen een bepaalde werkomgeving met een aanwezig werkklimaat. De mensen die samen het werk uitvoeren creëren parallel een werkcultuur. Al deze omstandigheden worden vaak de werk- en/of arbeidsomstandigheden genoemd. Dit zijn de omstandigheden waarbinnen je moet werken evenals waar je invloed op hebt, naast je primaire en secundaire voorwaarden.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn cruciaal en samen met ons vinden steeds meer werknemers, werkgevers en opdrachtgevers dat. Echter, er kan een verschil in werk- en/of denkwijze zijn over hoe je deze veilige en gezonde omstandigheden creëert en borgt.

Vanuit Veiligheidslieden hebben wij daar ook een specifieke kijk op en hoe wij graag samen met betrokkenen een werkcultuur creëren.

Veiligheid

Veilig kunnen en willen werken moet onontkoombaar zijn. Het moet in de vezels van het team zitten dat een klus te klaren heeft. Met gezond verstand weeg je risico’s af en probeer je kansen te zien in hoe je het project of werk aanvliegt. Lees snel verder wat we kunnen betekenen…

Kwaliteit

Veiligheid kost geen geld, maar levert het juist op. Kwaliteit is daarmee inherent gelijk aan veiligheid, met elkaar in evenwicht en dus net zo belangrijk. Veiligheid kun je borgen door je processen op orde te hebben en strikt te zijn op de kwaliteit die je als team wilt nastreven…

Milieu

De pijlers binnen milieu die al jaren overeind staan, blijven dat. We werken met mensen en voor mensen (People). Afstemming over de uitkomst van een project en belangen kunnen het best in een zo vroeg mogelijk stadium besproken worden. We hebben maar…

Welzijn

Je kunt een veilige en gezonde werkplek alleen nastreven als er vertrouwen heerst en ruimte is om alles aan te kaarten wat belangrijk is. Dat betekend dat er een werkcultuur gecreëerd moet worden waarin elke onveilige situatie gemeld wordt, er gelijkwaardigheid…

Onze opdrachtgevers en bedrijven voor wie wij op projecten werkzaam zijn:

Contact Veiligheidslieden

Ben jij op zoek naar geschikte Veiligheidslieden of wil jij je aanmelden als Veiligheidslied? Neem dan contact met ons op via: info@veiligheidslieden.nl of 06 1398 6028

Volg ons op

Volg ons op