Veiligheid

Veilig kunnen en willen werken moet onontkoombaar zijn. Het moet in de vezels van het team zitten dat een klus te klaren heeft. Met gezond verstand weeg je risico’s af en probeer je kansen te zien in hoe je het project of werk aanvliegt.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

 • KAM Manager, -Coördinator, -Adviseur of -Consultant.

 • Veiligheidsprogrammaleider, Leiderschap in veiligheid

 • (Project-) veiligheidskundige en/of arbeidshygiënist

 • Preventiemedewerker

 • Veiligheidscoach

 • V&G Gedragsobservator

Waar zijn we goed in?

Leiderschap in veiligheid, Veiligheidsladder, VCA (-P), VBVBE gevaar, besloten en bijzondere ruimten, ongevallenonderzoek, RI&E, TRA, gedragsobservaties, K&L, BHV en gevaarlijke stoffen.

 • Werkplekomgevingsinspecteur

 • Veiligheidstrainingen, instructies en toolboxen

 • Opzetten, implementeren en uitvoeren veiligheidsbeleid

 • Risico inventarisaties en evaluaties

 • Taak Risico Analyses, V&G Plannen en overige

Vakmanschap in Veiligheid