Waarom veiligheidslieden?

Er is behoefte aan veiligheidskundigen die mee denken, weten hoe de praktijk werkt en snel aansluiting bij de opdrachtgever(s), (hoofd-)onderaannemers en inhuur weten aan te sluiten. Als je een veiligheidskundige inhuurt dan huur je kwaliteit, deskundigheid en praktisch handelen in en dit moet elke keer weer geborgd zijn. Omdat we in de markt zien dat dit niet altijd een gegeven is, kan Veiligheidslieden hierin van betekenis zijn.

Vakmanschap in Veiligheid