Kwaliteit

Veiligheid kost geen geld, maar levert het juist op. Kwaliteit is daarmee inherent gelijk aan veiligheid, met elkaar in evenwicht en dus net zo belangrijk. Veiligheid kun je borgen door je processen op orde te hebben en strikt te zijn op de kwaliteit die je als team wilt nastreven. Je wilt dat die kwaliteit vooraf bekend is en weten waar de key instruments liggen waar je op wilt sturen.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

  • Kwaliteitsadviseur, kwaliteitscoördinator en kwaliteitsinspecteur

  • Bedrijfscertificeringen

  • Organisatie, planning en begeleiding externe audits

  • Opzetten, implementeren en uitvoeren kwaliteitsbeleid

  • (Lead) Auditor interne audits

Waar zijn we goed in?

Bedrijfscertificeringen, interne- en externe audits, procesoptimalisatie, organisatiehandboeken,  managementsystemen en kwaliteitscontroles en –inspecties.

  • Procesoptimalisatie en verbeteringen

  • Organisatie, ontwikkeling, implementatie en uitvoering van opleidingen en trainingen

  • Organisatiehandboeken en managementsystemen

  • Kwaliteitscontroles en -inspecties

Vakmanschap in Veiligheid