Milieu

De pijlers binnen milieu die al jaren overeind staan, blijven dat. We werken met mensen en voor mensen (People). Afstemming over de uitkomst van een project en belangen kunnen het best in een zo vroeg mogelijk stadium besproken worden. We hebben maar één planeet en daar moeten we zuinig op zijn (Planet). We kunnen niet alleen mooie werken maken, maar we moeten ervoor zorgen dat ze tot stand komen op een verantwoorde manier (Profit).

Wat kunnen wij voor je betekenen?

  • Milieucoördinator

  • Adviseur i.r.t. milieu-, duurzaamheids- en circulair beleid

  • Interne auditor en inspecties gevaarlijke stoffen, milieu en afval

  • Begeleider en gesprekspartner voor milieuaudits, -inspecties en -controles

Waar zijn we goed in?

Adviseur MVO, CO2-Prestatieladder, circulair beleid en ondernemen en gevaarlijke stoffen.

  • Ondersteuning of begeleiding Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen

  • Bedrijfscertificering CO2-Prestatieladder

  • Opzetten, implementeren en uitvoeren CO2- en Circulair beleid

  • Milieumanagementsystemen

Vakmanschap in Veiligheid